Για την ενεργοποίηση της Ελληνικής φορολογικής δήλωσης των Ελλήνων κατοίκων εξωτερικού είναι υποχρεωτικό το εννιαψήφιο social security number,

 η πολιτεία στην οποία κατοικούν ή το ID της χώρας που διαμένουν καθώς και full address. 

Όσοι Έλληνες κάτοικοι εξωτερικού αποκτούν εισοδήματα από ενοίκια, έχουν τραπεζικούς λογαριασμούς με τόκους στην Ελλάδα και έχουν υποχρέωση να κάνουν φορολογική δήλωση θα πρέπει με κρυπτογραφημένο μήνυμα να στείλουν τα παραπάνω στοιχεία στο Έλληνα λογιστή που συνεργάζονται.

Το νεότερο στοιχείο  είναι ότι έχει δοθεί ολιγοήμερη παράταση με λήξη των Ελληνικών φορολογικών δηλώσεων την 10/09/2021.  

 .