Με απλοποιημένες ενέργειες,  αποκτούν  Αριθμό Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ)  οι κάτοικοι εξωτερικού από οποιαδήποτε Εφορία χωρίς την προσέλευση του φορολογικού εκπροσώπου τους αποκλειστικά στη Δ.Ο.Υ. Κατοίκων Εξωτερικού.

Σύμφωνα με την απόφαση 1134/05-10-2022 εξαφανίζεται η ταλαιπωρία των ομογενών Ελλήνων Κατοίκων εξωτερικού για την απόκτηση ΑΦΜ,  αφού μπορούν σε οποιαδήποτε Δ.Ο.Υ. να εμφανιστούν είτε οι ίδιοι, είτε ο φορολογικός εκπρόσωπος που θα ορίσουν και με την προσκόμιση του πληρεξουσίου και το έντυπο Δ210 να αποκτήσουν ΑΦΜ.  Η απόφαση ορίζει:  «Ειδικά για τη διαδικασία της απόδοσης ΑΦΜ σε φυσικά πρόσωπα, κατοίκους ημεδαπής ή αλλοδαπής, η υποβολή της σχετικής δήλωσης και των αντίστοιχων δικαιολογητικών πραγματοποιείται σε οποιαδήποτε ΔΟY. Αν η Δ.Ο.Υ.  στην οποία υποβάλλεται το αίτημα διαφέρει από τη Δ.Ο.Υ.  της χωρικής αρμοδιότητας στην οποία υπάγεται το φυσικό πρόσωπο βάσει της διεύθυνσης κατοικίας του, τότε η πρώτη αποδίδει ΑΦΜ για λογαριασμό της αρμόδιας Δ.Ο.Υ. του φορολογούμενου»

Tip: Ο ΑΦΜ είναι μοναδικός εννιαψήφιος αριθμός και εκδίδεται από τον ενδιαφερόμενο πριν τη διενέργεια οποιασδήποτε πράξης στην Ελλάδα (όπως αγορά ακινήτου, μίσθωση ακινήτου κ.λ.π.) καθώς αποτελεί προαπαιτούμενο στοιχείο για τη διενέργεια συναλλαγών. Οι πολίτες άνω των 18 ετών υποχρεούνται να έχουν Α.Φ.Μ., απαραιτήτως για συναλλαγές με Δημόσιους και λοιπούς φορείς.

Συμπληρώστε τη φόρμα για  να σας ετοιμάσουμε πλήρη φάκελο (εξουσιοδότηση και λοιπά απαιτούμενα δικαιολογητικά ) για εσάς και τα παιδιά σας, για απόκτηση ΑΦΜ. Το λογιστικό γραφείο Χρυσούλη Άννα θα σας εξυπηρετήσει με την καλύτερη ποιότητα υπηρεσιών, συνέπεια και ταχύτητα,  εμπιστευθείτε μας,  και σας ευχαριστούμε για την μέχρι τώρα προτίμηση που μας δείχνετε.