Με στόχο τη διοικητική αποκάθαρση παρωχημένων αρμοδιοτήτων που υπήρχαν στις βάσεις δεδομένων του Κράτους και μπέρδευαν τόσο τους υπαλλήλους όσο και τους πολίτες και

  στα πλαίσια του Εθνικού Προγράμματος Απλούστευσης Διαδικασιών, τα Υπουργεία Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων συγκρότησαν  κοινή ομάδα εργασίας για την αξιολόγηση και τον εξορθολογισμό των διοικητικών διαδικασιών των φορέων του Ευρύτερου Δημόσιου Τομέα.

Στο link που ακολουθεί μπορείτε να ενημερωθείτε για τις διαδικασίες που καταργούνται από τα συστήματα των ΚΕΠ και τις διαδικασίες του ΕΦΚΑ οι οποίες έχουν αντικατασταθεί, πλέον αναβαθμισμένες από την πλατφόρμα του gov.gr σε ψηφιοποιημένη μορφή, σε κάποιες έχει προστεθεί ο  μοναδικός αριθμός  γνησιότητας, το QR code  και η  πρόσβαση για την έκδοση των εγγράφων γίνεται  με τους μοναδικούς προσωπικούς κωδικούς taxisnet του πολίτη.

https://mindigital.gr/archives/2410

Tip επιπλέον καταργούνται  3 διαδικασίες  του Μετοχικού Ταμείου Πολιτικών Υπαλλήλων (ΜΤΠΥ), οι οποίες είναι πλέον παρωχημένες ή παρέχονται μόνο ηλεκτρονικά.

[πηγή taxheaven]