Με διάταξη  και το νόμο 4934/2022 - ΦΕΚ 100/Α/23-5-2022 σε περίπτωση θανάτου κάποιου προσώπου το Κτηματολόγιο προστίθεται στη λίστα των υπηρεσιών που θα πρέπει να ενημερωθούν άμεσα. 

Στην βάση ψηφιακής σύνδεσης των ληξιαρχείων προστίθεται και το κτηματολόγιο.

Σε περίπτωση λοιπόν  θανάτου ενός ανθρώπου που κατέχει ακίνητη περιουσία, οι κληρονόμοι του θα πρέπει μέσα σε διάστημα ενός μήνα να το γνωστοποιήσουν στο κτηματολόγιο, ανεξάρτητα από τη διαδικασία αποδοχής κληρονομιάς.

Συγκεκριμένα στη σχετική διάταξη αναφέρεται:

Ηλεκτρονικό Σύστημα Διασύνδεσης Ληξιαρχείων και Ελληνικού Κτηματολογίου - Προσθήκη άρθρου 3Α στον ν. 2664/1998

Άρθρο 3Α

Ηλεκτρονικό Σύστημα Διασύνδεσης Ληξιαρχείων και Ελληνικού Κτηματολογίου……..

Δείτε εδώ την διάταξη:4934/2022 - ΦΕΚ 100/Α/23-5-2022

 

 

 

Σκάναρε και πάρε

ΕΚΠΤΩΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 2022

 

Συμβουλευτείτε μας !