Η ευρωπαϊκή ψηφιακή φόρμα εντοπισμού επιβατών εφαρμόζεται και για επίσκεψη τουριστών στην Ελλάδα.

Ποιος πρέπει να συμπληρώσει την ψηφιακή φόρμα εντοπισμού επιβατών (dPLF);

Οι ταξιδιώτες που εισέρχονται σε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης μέσω αεροπορικών, θαλάσσιων (κρουαζιερόπλοιο ή πλοίο) ή χερσαίων διαβάσεων (λεωφορείο, τρένο, αυτοκίνητο) ενδέχεται να απαιτείται να συμπληρώσουν μια ψηφιακή φόρμα εντοπισμού επιβατών (dPLF). Στην περίπτωση που μια οικογένεια ταξιδεύει μαζί, μόνο ένα μέλος της οικογένειας θα πρέπει να ολοκληρώσει την PLF.

Οι ταξιδιώτες πρέπει να εγγραφούν στην Ευρωπαϊκή εφαρμογή για τις dPLFs παρέχοντας μια έγκυρη ηλεκτρονική διεύθυνση (email) και έναν κωδικό πρόσβασης.

Αμέσως θα λάβουν ένα επιβεβαιωτικό email  στην ηλεκτρονική διεύθυνση (email) που παρείχαν.

Οι ταξιδιώτες θα κληθούν να παράσχουν πληροφορίες σχετικά με:

Πληροφορίες για τη μεταφορά και το ταξίδι, προσωπικές πληροφορίες, στοιχεία επικοινωνίας, διεύθυνση μόνιμης διαμονής, πληροφορίες διεύθυνσης προηγούμενης διαμονής, πληροφορίες διεύθυνσης προσωρινής διαμονής, ταξιδιωτικούς συντρόφους, στοιχεία επικοινωνίας έκτακτης ανάγκης

Πριν από την υποβολή της φόρμας, ο ταξιδιώτης θα μπορεί να κάνει έλεγχο των δεδομένων που έχουν συμπληρωθεί και να τα επεξεργαστεί, εάν κρίνεται απαραίτητο. Μετά την συμπλήρωση της ψηφιακής φόρμας εντοπισμού επιβατών (dPLF), γίνεται η υποβολή. Οι ταξιδιώτες θα λάβουν ένα επιβεβαιωτικό email κατά την υποβολή της dPLF. Οι ταξιδιώτες θα λάβουν την dPLF με τον μοναδικό κωδικό Γρήγορης Απόκρισης (QR) και θα ειδοποιηθούν μέσω email. Κατά την άφιξη, ο ταξιδιώτης θα κληθεί να δείξει τον κωδικό QR στον Περιφερειακό/Τοπικό Ελεγκτή/Επιθεωρητή στην πύλη εισόδου. Με βάση τις πληροφορίες που παρέχονται στην dPLF, η αρμόδια αρχή θα εφαρμόσει τα υγειονομικά μέτρα που ισχύουν.