Διαθέσιμες τελωνειακές διαδικασίες σε  ψηφιακή υποβολή του αιτήματος καθώς και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά αλλά και ενημέρωση στο κινητό του συναλλασόμενου θα δέχονται τα πρώτα 20 Τελωνεία της Ελλάδος που εντάσσονται στις ψηφιακές υπηρεσίες για την εξυπηρέτηση του πολίτη.

Το Τελωνείου του Αεροδρομίου και το Τελωνείο Αθηνών, τα Τελωνεία εισαγωγών – Πειραιά αλλά και οι μεγάλες πόλεις της Ελλάδας ενεργοποιούν διαδικτυακές εφαρμογές εξυπηρέτησης του πολίτη.

Μέσω της πλατφόρμας «Τα Αιτήματά μου», οι συναλλασσόμενοι ή οι εκπρόσωποί τους, αφού ταυτοποιηθούν με τη χρήση των κωδικών TAXISnet, μπορούν να υποβάλουν ψηφιακά τα αιτήματά τους προς την αρμόδια Τελωνειακή Υπηρεσία, με δομημένο τρόπο.

Με δελτίο τύπου η ΑΑΔΕ ενημέρωση για την έναρξη ψηφιακών λειτουργειών και χρήση  στον ακόλουθο ιστότοπο  myaade.gov.gr

Ακολουθείστε τις ενημερώσεις που σας ενδιαφέρουν στον ιστότοπο του Λογιστικού γραφείου Ev-Taxis Χρυσούλη Άννα