Οι πολίτες μπορούν να παραλαμβάνουν αντίγραφα που τους αφορούν από τις δημόσιες υπηρεσίες και αρχές  του Ελληνικού κράτους σύμφωνα με το έγγραφο

 Δ. ΟΡΓ. Δ 1084890 ΕΞ 2021/01-10-2021 που εξέδωσε η ΑΑΔΕ.

Περισσότερες και αναλυτικές πληροφορίες θα συναντήσετε στον πολυσέλιδο οδηγό και η απάντηση είναι ότι υπάρχει η δυνατότητα χορήγησης αντιγράφου και χορήγηση αντιγράφου ηλεκτρονικού εγγράφου (ψηφιοποιημένο και αποστολή με email) ερ απαντ 19

 

Σε πόσες μέρες  θα μου  απαντήσουν από την Υπηρεσία που το ζήτησα;

Το αργότερο σε 20 ημέρες από την υποβολή της αίτησης ερ απαντ 23

 

Υ.γ.  ως κίνηση για τη μείωση της γραφειοκρατίας  δίδεται η δυνατότητα στους πολίτες:

α) να υποβάλλουν έγγραφα με εγκεκριμένη ηλεκτρονική υπογραφή ή με εγκεκριμένη ηλεκτρονική σφραγίδα,

β) να εκδίδουν ηλεκτρονική υπεύθυνη δήλωση ή ηλεκτρονική εξουσιοδότηση, (μέσω gov.gr με τους μυστικούς προσωπικούς κωδικούς taxisnet)

γ) να βεβαιώνουν το γνήσιο της υπογραφής τους σε κάθε διοικητική αρχή ή στα Κ.Ε.Π.