Το  σπίτι που ανήκει σε μένα,  μπορώ να το παραχωρήσω να μένουν τα παιδιά ή τα εγγόνια μου, τα αδέρφια μου και τι φόρο θα πληρώσω.

Στην Ελλάδα η παραχώρηση κατοικίας σε ανιόντες κατιόντες  δεν φορολογείται  ωστόσο  το ίδιο ισχύει και για τους  Έλληνες κατοίκους εξωτερικού.  Μπορεί λοιπόν να γίνει παραχώρηση της οικίας σε συγγενείς  με μια απλή φορολογική δήλωση την περίοδο των φορολογικών δηλώσεων στην Ελλάδα.

Να θυμηθώ:  ποιοι είναι οι συγγενείς μου (ανιόντες –κατιόντες)  και σε ποιο βαθμό

  1. Συγγενείς εξ αίματος σε ευθεία γραμμή είναι μεταξύ τους τα πρόσωπα αν το ένα κατάγεται από το άλλο (συγγένεια μεταξύ ανιόντων και κατιόντων) (άρθρο 1463 Αστικού Κώδικα – Π.Δ. 456/1984)
  1. Συγγενείς εξ αίματος σε πλάγια γραμμή είναι τα πρόσωπα που χωρίς να είναι συγγενείς σε ευθεία γραμμή, κατάγονται από τον ίδιο ανιόντα.
  2. Συγγένεια εξ αγχιστείας προκύπτει ύστερα από γάμο.

Οι βαθμοί συγγένειας δείχνουν πόσες γεννήσεις μεσολαβούν ανάμεσα σε δύο άτομα. Έτσι, ένα άτομο έχει τους παρακάτω βαθμούς συγγένειας, με τους αντίστοιχους συγγενείς του.

Α’ βαθμού:

(κατιόντες – ανιόντες) γονείς, παιδιά

(εξ αγχιστείας) ο σύζυγος, η σύζυγος, πεθερός, πεθερά

Β’ βαθμού:

(κατιόντες – ανιόντες) παππούδες, γιαγιάδες, εγγόνια

(εξ αγχιστείας) γαμπρός, νύφη, κουνιάδος, κουνιάδα (γυναικάδελφοι)

(εκ πλαγίου) αδέρφια

Γ’ βαθμού:

(κατιόντες – ανιόντες), προ-παππούδες, προ-γιαγιάδες, δισέγγονα

(εκ πλαγίου) ανίψια, θείοι, θείες

Δ’ βαθμού: ,Ε’ βαθμού: , ΣΤ’ βαθμού:  Ζ’ βαθμού:  ακολουθούν τα ξαδέρφια όλων των κατηγοριών (εκ πλαγίου) ξαδέρφια, θείοι και θείες των γονέων, προ-προ-παππούδες, προ-προ-γιαγιάδες, τρισέγγονα