Μπορείτε να εκδώσετε άμεσα πιστοποιητικό της φορολογικής σας κατοικίας, για το τρέχον αλλά και τα προηγούμενα έτη.

Το πιστοποιητικό εκδίδεται για σκοπούς είτε:

  • Η έκδοση ΠΦΚ αφορά μόνον φορολογικούς κατοίκους Ελλάδας.
  • εφαρμογής των Συμβάσεων για την Αποφυγή της Διπλής Φορολογίας (ΣΑΔΦΕ) 
  • κάθε χρήσης

Και ως  αλλαγή κατοικίας με αυτόματη έκδοση.

Θα χρειαστείτε τους προσωπικούς σας κωδικούς πρόσβασης στο Taxisnet.

Το πιστοποιητικό είναι δίγλωσσο (ελληνικά και αγγλικά) και εκδίδεται μία φορά ανά λόγο έκδοσης, ανά κράτος και ανά έτος.

https://www.gov.gr/upourgeia/oloi-foreis/anexartete-arkhe-demosion-esodon-aade/pistopoietiko-phorologikes-katoikias

Αναλυτικά: Εκλογικά κέντρα για τους Έλληνες του εξωτερικού εδώ

Σημαντικό Tip:  

Στις περισσότερες χώρες, το ΠΦΚ, όπως εκδίδεται μέσα από την ψηφιακή εφαρμογή της ΑΑΔΕ, γίνεται δεκτό και δεν απαιτείται επισημείωση της Χάγης (σφραγίδα Apostille) ή επικύρωσή του από το Υπουργείο Εξωτερικών.

 

 

 

Εμπιστευθείτε μας. !!!