Παράταση ανακοινώνεται για τα ακίνητα της Ελληνικής γης, για διορθώσεις στις αρχικές εγγραφές που αφορούν το Κτηματολόγιο.

Η ανακοίνωση αυτή προέρχεται από τον νόμο 4990 που κυκλοφόρησε στο Φύλλο Εφημερίδας της Κυβέρνησης Α 210 την 11/11/2022.

Στο άρθρο 39 του προαναφερθέντος νόμου, ιδιαίτερη σημασία έχει η παράγραφος 2

«Για τις περιοχές που κηρύχθηκαν υπό κτηματογράφηση πριν από την έναρξη ισχύος του ν. 3481/2006 (Α’ 162), η αποκλειστική προθεσμία της περ. α’ της παρ. 2 του άρθρου 6 του ν. 2664/1998, εάν δεν είχε λήξει η ίδια ή οι παρατάσεις της μέχρι τις 30.11.2018, λήγει στις 31.12.2023

Ανατρέξτε στα συρτάρια που υπάρχουν οι τίτλοι των ακινήτων καθώς και στο Ε9  και ενεργείστε σωστά με διορθωτικές δηλώσεις , για να δηλωθούν σωστά τα ακίνητα που σας ανήκουν και να υπάρχει πλέον η τελική ηλεκτρονική ταυτότητα ακινήτου.

Tip γνώμης:

Είναι φρόνιμο να έχετε στην κατοχή σας, τα ΚΑΕΚ των ακινήτων γης, για κάθε ακίνητο που ανήκει στην περιουσιακή σας κατάσταση.

Για οποιοδήποτε θέμα σας απασχολεί επικοινωνήστε με το γραφείο μας Λογιστικό γραφείο Ev-taxis, Χρυσούλη Άννα