Τη δυνατότητα δήλωσης λύσης των ξεχασμένων μισθώσεων ανακοίνωσε η ΑΑΔΕ με το ΦΕΚ Β΄1070 της 24/02/2023  χωρίς πρόστιμο έως και την 31/03/2023. Εάν δεν δηλωθούν έως και την καταληκτική ημερομηνία θα θεωρούνται εν ισχύ.

Αυτολεξεί το άρθρο 1 §  «2. Σε περίπτωση που συμφωνία μίσθωσης, για την οποία έχει υποβληθεί ηλεκτρονικά ή έχει κατατεθεί στη Δ.Ο.Υ. «Δήλωση Πληροφοριακών Στοιχείων Μίσθωσης Ακίνητης Περιουσίας», έχει λυθεί μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2022, ο εκμισθωτής υποχρεούται να δηλώσει μέχρι την 31η Μαρτίου 2023 την ημερομηνία της λύσης, διαφορετικά η συμφωνία της μίσθωσης θεωρείται ότι
είναι σε ισχύ».

Ρωτήστε το λογιστικό γραφείο μας «Ev-taxis Χρυσούλη Άννα» για τις περιπτώσεις των ηλεκτρονικών μισθωτηρίων σας. Είμαστε οι ειδικοί να σας απαντήσουμε έγκυρα, έγκαιρα και αποτελεσματικά.

 

 

Εμπιστευθείτε μας. !!!