Στην πλατφόρμα Αιτήσεις Εκλογέων Εξωτερικού (ypes.gr) / www.apodimoi.ypes.gr μπορούν να γραφτούν οι κάτοικοι Εξωτερικού στους Ειδικούς εκλογικούς καταλόγους για να ψηφίσουν από τη χώρα που διαμένουν.

Η εισαγωγή γίνεται με σύνδεση με τους μυστικούς προσωπικούς κωδικούς taxisnet.

Απαραίτητη προϋπόθεση για την εγγραφή στους ειδικούς εκλογικούς καταλόγους ψηφοφόρων εξωτερικού είναι οι εκλογείς να συγκεντρώνουν σωρευτικά τα παρακάτω κριτήρια:

• να έχουν διαμείνει συνολικά δύο (2) έτη εντός της Ελληνικής Επικράτειας κατά το χρονικό διάστημα των τελευταίων τριάντα πέντε (35) ετών από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης εγγραφής,

• να έχουν υποβάλει φορολογική δήλωση κατά το τρέχον ή το προηγούμενο φορολογικό έτος.

 

Tip :

Ως «φορολογική δήλωση», νοείται η υποβολή στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων δήλωσης φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων (Έντυπο Ε1), αναλυτικής δήλωσης εισοδημάτων από μίσθωση ακινήτων (Έντυπο Ε2), κατάστασης οικονομικών στοιχείων από επιχειρηματική δραστηριότητα (Έντυπο Ε3) ή δήλωσης στοιχείων ακινήτων (Έντυπο Ε9), όπως κάθε φορά ισχύουν.

 

Το γραφείο μας  Ev- taxis λογστικό γραφείο Χρυσούλη Άννα αναλαμβάνει:

  • την έκδοση ΑΦΜ,
  • των μυστικών προσωπικών κωδικών  
    εάν έχετε χάσει επαφή με τις δημόσιες υπηρεσίες λόγω απουσίας σας από την Ελλάδα.  

 

 

Εμπιστευθείτε μας. !!!