Κάθε κάτοικος εξωτερικού για την Ελλάδα είναι υποχρεωμένος να ορίσει όταν φύγει από τη χώρα τον φορολογικό του εκπρόσωπο.

Το πρόσωπο μπορεί να  είναι συγγενής, φίλος, αδερφός, κουμπάρος ή οποιοδήποτε άτομο εμπιστεύεται ο φορολογούμενος.

Ακόμα και ο επαγγελματίας λογιστής ή δικηγόρος ορίζεται στο μητρώο της Δ.Ο.Υ.  επίσημα με το ΑΦΜ του για τα ζητήματα και τις φορολογικές  υποθέσεις των κατοίκων εξωτερικού.

Ο φορολογικός εκπρόσωπος απλώς είναι υποχρεωμένος να ειδοποιήσει και να ενημερώσει, για να υποβληθεί η φορολογική δήλωση και να παραλάβει τα φορολογικά έγγραφα του κάθε πολίτη που δεν ζει στην Ελλάδα.

We answer the questions:

Αν ο φορολογικός εκπρόσωπος πεθάνει τι πρέπει να κάνω; 

Εάν δεν δηλώσω νέο φορολογικό εκπρόσωπο πόσο πρόστιμο θα πληρώσω;

Το πρόστιμο ορίζεται σε 100€ ως ποινή (άρθρο 54 ν4174/2013 παρ1 περ.α & δ) εάν δεν γίνει γνωστοποίηση εντός 10 ημερών ή δηλωθούν  ελλιπή στοιχεία χωρίς ανταπόκριση  προς τη φορολογική διοίκηση.

Tip Για τον ορισμό του φορολογικού εκπροσώπου είναι υποχρεωτικό πληρεξούσιο