Δυνατότητα να υποβάλουν χωριστά τις φορολογικές τους δηλώσεις έχουν οι Έλληνες πολίτες. Οποιοσδήποτε από τους 2 συζύγους μπορεί να γνωστοποιήσει την επιλογή για χωριστή δήλωση, με τους μυστικούς προσωπικούς κωδικούς πρόσβασης στο Taxisnet, μέχρι και την 28ηΦεβρουαρίου κάθε έτους.

Προκειμένου να υποβάλουν χωριστές δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος πρέπει και οι δύο σύζυγοι ή συνάψαντες σύμφωνο συμβίωσης να διαθέτουν δικό τους κλειδάριθμο. 

Η σύζυγος που δεν έχει μέχρι τώρα κλειδάριθμο οφείλει να αποκτήσει προκειμένου κι αυτή να μπορέσει να υποβάλει τη δική της χωριστή δήλωση.

Important Tip  :

Στις περιπτώσεις κοινής δήλωσης Φ.Ε. συζύγων, θα γίνεται συμψηφισμός φόρου μεταξύ συζύγων και βεβαίωση στο όνομα του συζύγου;
Όχι, θα γίνεται χωριστή βεβαίωση φόρου και δεν θα γίνεται συμψηφισμός ποσού μεταξύ των συζύγων.

Ρωτήστε το λογιστικό γραφείο Χρυσούλη Άννα  για την έκδοση  μυστικών  προσωπικών  κωδικών  taxisnet και την έκδοση ΑΦΜ.

 

 

 

Εμπιστευθείτε μας. !!!