Στο gov.gr το ασφαλιστικό βιογραφικό του Ασφαλισμένου με όλα τα ταμεία καταχωρημένα μπορούν να βρουν εύκολα, συνοπτικά σε πίνακα,  αλλα και με πληρη ανάλυση  ενσήμων, επιλέγοντας επόμενα πεδία.

Τα ένσημα μισθωτών, μη μισθωτών, ακόμη και ΟΓΑ μπορούν να βρουν οι ενδιαφερόμενοι για να υποβάλλουν αίτημα ή για να συλλέξουν τα ένσημα τους για οποιαδήποτε περίπτωση γρήγορα και αποτελεσματικά,  μόνο  με τους προσωπικούς μυστικούς κωδικούς taxisnet και το ΑΜΚΑ

Ο Ασφαλιστικός μανδύας κάθε πολίτη χωρίζεται σε 2 χρονικές περιόδους

Στο link Εθνικό Μητρώο Ασφάλισης υπάρχουν τα ένσημα από παλιά και μέχρι και την 31/12/2001

Στο link Ατομικός λογαριασμός Ασφάλισης ΕΦΚΑ βρίσκονται τα ένσημα από 01/01/2002 μέχρι και σήμερα μετά την ενοποίηση των Ασφαλιστικών Ταμείων στον ΕΦΚΑ.

Σημαντικό Tip :

Αν ο ασφαλισμένος έχει στα χέρια του καρτέλες ενσήμων που δεν έχουν καταμετρηθεί καλό θα είναι προσέλθει σε κάποιο κατάστημα Ικα στο τμήμα Μητρώου για να μετρηθούν και να βγει Απόφαση Διευθυντή Υποκαταστήματος ΕΦΚΑ Συντάξεων, από οποιονδήποτε φορέα και να προέρχονται τα ένσημα αυτά (Ι.κ.α.,  Τ.ε.β.ε., Ο.γ.α, Τ.σ.μ.ε.δ.ε., Τ.σ.α.υ. κλπ)

Για βοήθεια για έκδοση ΑΦΜ, έκδοση μυστικών κωδικών taxisnet, ΑΜΚΑ, βεβαίωση ενσήμων από το ΕΦΚΑ ή αίτηση υποβολής σύνταξης καλέστε μας στο Λογιστικό γραφείο για κατοίκους εξωτερικού Άννα Χρυσούλη

 

 

 

Σκάναρε και πάρε

ΕΚΠΤΩΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

 

Συμβουλευτείτε μας !