Για τις φετινές φορολογικές δηλώσεις σύμφωνα με το νόμο ισχύει: «Εφόσον η δήλωση φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων υποβληθεί μέχρι

την 27η.8.2021 και ο προκύπτων οφειλόμενος φόρος καταβληθεί εφάπαξ μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα του μηνός Αυγούστου 2021, παρέχεται στο συνολικό ποσό του φόρου και των λοιπών συμβεβαιούμενων με αυτόν οφειλών έκπτωση τρία τοις εκατό (3%).»

Όχι η έκπτωση φόρου έχει γίνει κανονικά στην καρτέλα του φορολογούμενου, και η εφορία έχει εξοφληθεί με το ποσό μετά την έκπτωση που αναγράφονταν στο εκκαθαριστικό,  εφόσον ο φόρος πληρώθηκε εφ άπαξ. Αυτό μπορείτε να το δείτε αφού συνδεθείτε με τους προσωπικούς μυστικούς κωδικούς στην «Προσωποποιημένη Πληροφόρηση» , αριστερά στις στήλες επιλέγετε «Στοιχεία Επιστροφών».  Τα ποσά αυτά μπορείτε να ζητήσετε από το Τμήμα Εσόδων της Δ.Ο.Υ.  που ανήκετε και  να σας επιστραφούν στον τραπεζικό λογαριασμό που έχετε δηλώσει ή να συμψηφιστούν με τον επερχόμενο φόρο Ε.Ν.Φ.Ι.Α που πρόκειται να εκδοθεί.