Ανακοίνωση από το Γενικό Προξενείο της Νέας Υόρκης

Ανακοίνωση περί δεκαετούς διάρκειας ισχύος κοινών διαβατηρίων

Σύμφωνα με τον Ν. 4962/2022 (ΦΕΚ τ.Α’ 28.7.2022), η ισχύς των κοινών διαβατηρίων που θα εκδίδονται από 1/9/2022, για όλους τους Έλληνες πολίτες που έχουν συμπληρώσει το 14ο έτος της ηλικίας τους, θα έχει διάρκεια δέκα ετών.

Ενημερωθείτε στο link https://www.mfa.gr/usa/.....iskhuos-koinon-diabaterion.html

Πληροφορίες στο https://chrysouli.com/epikoinonia

 

 

Σκάναρε και πάρε

ΕΚΠΤΩΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 2022

 

Συμβουλευτείτε μας !