Μέσω της εφαρμογής, τα άτομα που έχετε καταχωρηθεί στο Ψηφιακό Μητρώο Ατόμων με Αναπηρία και έχετε συνολικό ποσοστό αναπηρίας τουλάχιστον 50% μπορείτε να υποβάλετε αίτημα για χορήγηση Κάρτας Αναπηρίας. Επιπλέον μπορείτε:

  1. να αποθηκεύσετε και να εκτυπώσετε το ψηφιακό έγγραφο της ατομικής σας Κάρτας Αναπηρίας,
  2. να επικαιροποιήσετε τα στοιχεία της Kάρτας σας.

Θα χρειαστείτε: τους προσωπικούς σας κωδικούς πρόσβασης στο Taxisnet.

Οι συχνές ερωτήσεις απαντήσεις λύνουν τους προβληματισμούς σας

https://karta.epan.gov.gr/Home/Faq