Σύμφωνα με την ανακοίνωση του Υπουργείου παιδείας, 2ο αγγλόφωνο τμήμα ιατρικής  λειτουργεί  πλέον  και στο Ε.Κ.Π.Α  

(Ελληνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών) για όσους επιθυμούν από το εξωτερικό να σπουδάσουν στην Ελλάδα.

Με διευρυμένους πόλους τα Ελληνικά πανεπιστήμια έχουν αρχίσει να δέχονται φοιτητές που ζουν εκτός Ελλάδος.

Η απόκτηση του Αφμ για τα παιδιά που θα σπουδάσουν στην Ελλάδα απαιτείται όταν θελήσουν να ανοίξουν τραπεζικό λογαριασμό και να έχουν συναλλαγές στον τόπο των σπουδών τους αλλά είναι απαραίτητο και στην καθημερινότητα τους με τις ψηφιακές υπηρεσίες της Ελληνικής κυβέρνησης.

Η διαδικασία είναι απλή και γίνεται από το link της Εφορίας https://myaadelive.gov.gr.