Όσοι έχουν ακίνητα με ψιλή κυριότητα και έτος γέννησης επικαρπωτή ΧΧ / ΧΧ /1950

θα δουν τα ποσά των ακινήτων στον Ενφια  να αυξάνονται και οι επικαρπωτές αντίστοιχα τα ποσά των ακινήτων και το φόρο  να μειώνονται.

Προσοχή : λόγω ηλικίας  το 2020 άλλαξαν οι επικαρπωτές 10ετια για τον υπολογισμό  των συντελεστών του φόρου και επίσης στα 80 έτη οι επικαρπωτές σταματούν να πληρώνουν.

Επιβαρύνονται όλο το ποσό του Εν.Φ.Ι.Α οι ψιλοί κύριοι για το λόγο αυτό θα δουν, αύξηση των φετινών εκκαθαριστικών τους.  

Tip: Αυτή την αύξηση στα ποσά του φόρου ακινήτων θα την εντοπίσουν όσοι έχουν επικαρπωτή με ημερομηνία γέννησης που αλλάζει δεκαετία  συγκριτικά με το 2020 δηλ ημερ γέννησης 1940,1950,1960 κλπ