Με τη χρήση ηλεκτρονικής μεθόδου επικοινωνίας μέσω διαδικτύου πλέον οι αλλαγές στην υποβολή  Δήλωσης Πληροφοριακών Στοιχείων Μίσθωσης Ακίνητης Περιουσίας

Με ανακοίνωση η Εφορία ενημερώνει ότι είναι υποχρεωτικές να δηλώνονται στο σύστημα με τους κωδικούς taxis όλες οι αλλαγές που γίνονται στα ακίνητα μεταξύ ιδιοκτητών και ενοικιαστών. Στο link https://www.aade.gr/egkyklioi-kai-apofaseis/1112-12-08-2022 διαβάστε ότι :

Είναι υποχρεωτική η λύση του μισθωτηρίου από τον ιδιοκτήτη εμπρόθεσμα  μέχρι το τέλος του επόμενου μήνα από τη λύση της, διαφορετικά η συμφωνία της μίσθωσης θεωρείται ότι είναι σε ισχύ. (άρθρο 1)

Οποιαδήποτε τροποποίηση των όρων της μίσθωσης οι ιδιοκτήτες ενοικίων υποχρεούνται να δηλώνουν όλα τα πληροφοριακά στοιχεία των αρχικών ή τροποποιητικών μισθώσεων, μέχρι το τέλος του επόμενου μήνα από την έναρξη της μίσθωσης ή την ημερομηνία που λαμβάνει χώρα η τροποποίηση της, ανεξάρτητα αν πρόκειται για γραπτή ή προφορική συμφωνία. (άρθρο 1)

Important Tip: Προτείνουμε να τηρείται ημερολόγιο καταληκτικών ημερομηνιών όσοι αποκτάτε εισόδημα από ακίνητα για να μην βρεθείτε αντιμέτωποι με άδικα και γιγάντια πρόστιμα λόγω ελλιπής πληροφόρησης. Συμβουλευτείτε το γραφείο μας ή αναθέστε διαδικασίες παρακολούθησης της περίπτωσης σας.

Πληροφορίες στο https://chrysouli.com/epikoinonia

 

 

Σκάναρε και πάρε

ΕΚΠΤΩΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 2022

 

Συμβουλευτείτε μας !