Οι συνεργάτες μας νομικοί σύμβουλοι, παρέχουν υπεύθυνα και εμπιστευτικά, πάσης φύσεως νομικού ζητήματος, εταιρειών και φυσικών προσώπων,
προσαρμοσμένες αποκλειστικά στις ανάγκες σας.

 

 • Ίδρυση εταιρειών
 • Σύσταση ημεδαπών και αλλοδαπών εταιρειών.
 • Κατάρτιση ή επισκόπηση συμβάσεων.
 • Επιλογή - σχεδιασμός εταιρικών σχημάτων.
 • Αναδιαρθρώσεις, αποσχίσεις, διασπάσεις, εξαγορές, συγχωνεύσεις, μετατροπές και απορροφήσεις εταιρειών.
 • Ανακοπές – προσφυγές.
 • Πτώχευση εταιρειών – Υπαγωγή στο Άρθρο 99
 • Αμοιβές Δικαίωμα Εκμετάλλευσης (Royalties, Knowhow).
 • Σύσταση εταιριών εκτός Ελλάδας με εξειδικευμένους συνεργάτες.
 • Σύνταξη και επιμέλεια καταστατικών και συμφωνητικών σύστασης λύσης και τροποποιήσεων όλων των εταιρικών τύπων σε συνεργασία με έγκριτους νομικούς.
 • Σύνταξη πρακτικών διοικητικού συμβουλίου και γενικών συνελεύσεων