Σε λειτουργία έχει τεθεί η εφαρμογή για την υποβολή δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων

Από φέτος, προϋπόθεση για να μπορέσουν οι κάτοικοι εξωτερικού να προχωρήσουν στη συμπλήρωση του εντύπου Ε1 της φορολογικής δήλωσης είναι  να συμπληρώσουν τη χώρα και την πλήρη διεύθυνση κατοικίας τους καθώς και το ΑΦΜ τους (αριθμός φορολογικής ταυτοποίησης) στην αλλοδαπή.

Σύμφωνα με το υπουργείο ο λόγος που ζητούνται είναι για σκοπούς ανταλλαγής πληροφοριών μεταξύ των κρατών. 

Μέχρι και την περυσινή χρονιά το μόνο στοιχείο που έπρεπε κάποιος κάτοικος εξωτερικού να επιβεβαιώσει ήταν η χώρα κατοικίας.

Σύμφωνα με τις οδηγίες θα πρέπει να βάλουν τον αριθμό ταυτότητας ή τον αριθμό κοινωνικής ασφάλισης  ή όποιον άλλον αριθμό ανάλογα χρησιμοποιούν οι φορολογικές αρχές αναλόγως με τα ισχύοντα σε κάθε χώρα.

Σε περίπτωση που στη χώρα φορολογικής κατοικίας δεν υπάρχει υποχρέωση απόκτησης ΑΦΜ το πεδίο καταχώρησης του θα πρέπει να παραμείνει κενό.

Στο πλαίσιο της αυτόματης ανταλλαγής πληροφοριών χρηματοοικονομικών λογαριασμών, η ΑΑΔΕ λαμβάνει εντός του ίδιου διαστήματος αντίστοιχες πληροφορίες από δεκάδες δικαιοδοσίες (κράτη μέλη της ΕΕ και τρίτες χώρες) για φορολογικούς κατοίκους Ελλάδας (φυσικά πρόσωπα, νομικά πρόσωπα και νομικές οντότητες), γεγονός που αναμένεται να συμβάλλει στον εντοπισμό τυχόν αδήλωτων στην Ελλάδα εισοδημάτων και επομένως, στην ενίσχυση της καταπολέμησης της φοροδιαφυγής και την απόδοση φορολογικής δικαιοσύνης.

Παρακάτω παραθέτουμε σε σύνδεσμο πολυσέλιδη αναφορά για την αναγνώριση του Αριθμού Φορολογικής Ταυτοποίησης που έχει εκδοθεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή σύμφωνα με τη Χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης  που έχει τη φορολογική του κατοικία ο αντισυμβαλλόμενος φορολογούμενος. 

Για τις Η.Π.Α. υποχρεωτικά είναι  τα εννέα ψηφία του Αριθμού  Κοινωνικής Ασφάλισης (Social  Security Number)  όπως το υπόδειγμα Yπόδειγμα

 

Σημείωση: Ο φορολογούμενος θα πρέπει να προσέλθει στο μητρώο της Δ.Ο.Υ Κατοίκων εξωτερικού ή σε όποια λοιπή Δ.Ο.Υ ανήκει στην περίπτωση που έχει αντίκλητο που κατοικεί εκτός Αθηνών και να προσκομίσει και το πιστοποιητικό φορολογικής κατοικίας (tax residence certificate)  προκειμένου να αποδείξει  τη χώρα της φορολογικής του κατοικίας, όπου πλέον η ελληνική εφορία να είναι ενημερωμένη με τα τελευταία στοιχεία κατοικίας των φορολογούμενων εξωτερικού αλλά και με το φορολογικό τους μητρώο στη χώρα διαμονής τους , που καταχωρούνται σε ειδικές κυψέλες του συστήματος taxisnet  στην πλατφόρμα του Μητρώου της κάθε Δ.Ο.Υ. 

 

Εφορία αρμόδια για κατοίκους εξωτερικού είναι:

  1. Η Δ.Ο.Υ κατοίκων εξωτερικού,εάν ο φορολογικός εκπρόσωπος που έχει οριστεί υπάγεται ως προς τη φορολογία εισοδήματος σε οποιαδήποτε Δ.Ο.Υ της περιοχής του νομού Αττικής.
  2. Η Δ.Ο.Υ της πρωτεύουσας κάθε νομού,εκτός της περιοχής του νομού Αττικής, εφόσον ο φορολογικός εκπρόσωπος που έχει οριστεί υπάγεται ως προς τη φορολογία εισοδήματος σε Δ.Ο.Υ της περιοχής του νομού αυτού.
  3. Σε περίπτωση που λειτουργούν σε πρωτεύουσα νομού περισσότερες Δ.Ο.Υ., η Α΄Δ.Ο.Υ της πρωτεύουσας του νομού αυτού, εκτός του νομού Θεσσαλονίκης, που υποβάλλονται στη Δ΄Δ.Ο.Υ Θεσσαλονίκης.
  4. Για τους νομούς Δωδεκανήσου και Κυκλάδων η Δ.Ο.Υ στην οποία, υπάγεται ως προς τη φορολογία εισοδήματός του ο φορολογικός εκπρόσωπος που έχει οριστεί.

 

 

Της  Άννας  Χρυσούλη 

λογίστρια – φοροτεχνικός  Ά Τάξης με έδρα τη Χίο

προτεινόμενη φορολογική σύμβουλος της Αμερικανικής Πρεσβείας