Οι υπηρεσίες μας έχουν σχεδιαστεί για να ανταποκρίνονται στις ανάγκες της σύγχρονης επιχείρησης,
ο Εν- TAXIS, αναλαμβάνει και εκτελεί με ασφαλή και εχέμυθο τρόπο, την  πλήρη διεκπεραίωση φορολογικών, οικονομικών και λογιστικών θεμάτων, εξασφαλίζοντας σας σημαντική εξοικονόμηση χρόνου, έτσι ώστε να επικεντρωθείτε στην επιχείρησή σας!.

 • Διεκπεραιώσεις διοικητικών υποθέσεων με φορείς, όπως:
    Αρμόδια Δ.Ο.Υ,
    Ασφαλιστικούς Οργανισμούς, 
    ΓΕ.ΜΗ,
    Υπουργεία,
    Επιμελητήρια,
    Κτηματολόγιο
    Περιφέρεια
    Το εν ταξις αναλαμβάνει.....
    Αρμόδια ΔΟΥ Κατοίκων Εξωτερικού
    Ειδικό Ληξιαρχείο Αθηνών
    για δηλώσεις γάμων, θανάτων κλπ στο εξωτερικό
    κ.α
 • Σύνταξη και Υποβολή δηλώσεων εργοδοτικών εισφορών ΙΚΑ, Ε.Φ.Κ.Α
 • Έκδοση φορολογικών και ασφαλιστικών ενημεροτήτων