Λογιστικές & Φορολογικές Υπηρεσίες

Tο λογιστικό – φοροτεχνικό γραφείο Ev Taxis, με πολυετή εμπειρία σε όλο το φάσμα της λογιστικής και φορολογικής νομοθεσίας, προσφέρει λογιστικές υπηρεσίες υψηλής προστιθέμενης αξίας, καλύπτοντας με σιγουριά και υπευθυνότητα όλες τις υπηρεσίες

 • Σύνταξη και υποβολή Δηλώσεων Εισοδήματος Ε1, E2 (αρχικών & τροποποιητικών)
 • Σύνταξη Δήλωση Ακινήτων Ε9/ Περιουσιολογίου
 • Μισθωτήρια Συμβόλαια - Σύνταξη & Υποβολή
 • Δήλωση Πόθεν Έσχες
 • Συμβουλές σε θέματα αποφυγής υψηλής φορολόγησης
 • Υπολογισμός Τεκμηρίων
 • Υπολογισμός Ανάλωσης Κεφαλαίου
 • Έκδοση ενημερωτικών σημειωμάτων συντάξεων & μισθών
 • Σύνταξη και υποβολή αίτησης Α21 (οικογενειακών επιδομάτων)
 • Αίτηση Επιδόματος Πετρελαίου
 • Έκδοση Πιστοποιητικών ΕΝΦΙΑ ΔΕΗ κ.α.
 • Υποβολή αίτησης ακατάσχετου λογαριασμού
 • Υποβολή αίτησης για ρυθμίσεις οφειλών ΔΟΥ ΙΚΑ κ.α.
 • Διεκπεραίωση υποθέσεων σε Δημόσιες Υπηρεσίες και Οργανισμούς
 • Εκπροσώπηση στη Δ.Ο.Υ. για φορολογικά θέματα
 • Υποβολή αίτησης κλειδαρίθμου και ενεργοποίηση
 • Πλήρη διαχείριση εφαρμογών της ηλεκτρονικής πλατφόρμας της ΓΓΠΣ
 • Ρύθμιση φορολογικών εκκρεμοτήτων