Δημοσιεύθηκε σε ΦΕΚ η απόφαση του Υφυπουργού Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας κ. Τουρνά, που αφορά στην “Έγκριση της υπ’ αρ. 13/2021 Πυροσβεστικής Διάταξης με θέμα:

«Καθορισμός της διαδικασίας υποβολής των απαιτούμενων δικαιολογητικών, ελέγχου και έκδοσης των διοικητικών πράξεων πυροπροστασίας σε επιχειρήσεις – εγκαταστάσεις, κατ’ εφαρμογή του άρθρου 167 του ν. 4662/2020»

Με την παρούσα απόφαση καθορίζονται η διαδικασία υποβολής των απαιτούμενων δικαιολογητικών, ελέγχου και έκδοσης των κάτωθι διοικητικών πράξεων πυροπροστασίας κατ’εφαρμογή της παρ. 1 του άρθρου 167 του ν. 4662/2020:

  • Έγκριση μελέτης (ενεργητικής) πυροπροστασίας
  • Αρχειοθέτηση μελέτης (ενεργητικής) πυροπροστασίας
  • Υπόδειξη μέτρων πυροπροστασίας (Έκθεση Επιθεώρησης)
  • Έκδοση πιστοποιητικού (ενεργητικής) πυροπροστασίας
  • Ανανέωση πιστοποιητικού (ενεργητικής) πυροπροστασίας και
  • Έκδοση προσωρινού πιστοποιητικού (ενεργητικής) πυροπροστασίας

 

Η παρούσα διάταξη, όπως μπορείτε να δείτε παρακάτω στο ΦΕΚ αναλυτικά, εφαρμόζεται σε κανονιστικές διατάξεις πυροπροστασίας κτιρίων και εγκαταστάσεων, για την έκδοση και έλεγχο εφαρμογής των οποίων είναι -αρμόδιο ή συναρμόδιο το Πυροσβεστικό Σώμα.