Υπογράφηκε στις 18/05/2023 το Φεκ με τις ικανοποιητικές αμοιβές των υπαλλήλων που θα ασχοληθούν με τις εκλογές ανά κατηγορία σε όλες τις Δημόσιες Υπηρεσίες της Χώρας. 

Τα ειδικά εκλογικά συνεργεία θα απαρτίζονται από συγκεκριμένες ομάδες με άτομα και ορίστηκαν με το  Φεκ  Β 3321 της 18/05/2023  οι αντίστοιχες αμοιβές τους. Η ειδική εκλογική αποζημίωση καθορίστηκε λόγω της ιδιαιτέρως βεβαρημένης εργασίας που επιτελούν κατά την προπαρασκευαστική περίοδο των εκλογών για την ανάδειξη των μελών του Ελληνικού Κοινοβουλίου της 21ης Μαΐου 2023 καθώς και για τη συγκέντρωση, μετάδοση και έκδοση των αποτελεσμάτων.

Όλες οι επιπλέον αποζημιώσεις ανά κατηγορία στο ΦΕΚ που ακολουθεί

https://www.et.gr/api/Download...

 

 

Εμπιστευθείτε μας. !!!