ΑΦΜ αποκτούν τα αγόρια που γεννήθηκαν το 2004

Υποχρεωτικά έκδοση ΑΦΜ θα πρέπει να λάβουν τα αγόρια που γεννήθηκαν το έτος 2004.

Με την έκδοση Αφμ και κλειδάριθμου μπορούν να δηλώσουν «παράταση» - αναστολή για τις στρατολογικές τους υποχρεώσεις.

Για την έκδοση Αφμ η διαδικασία γίνεται ηλεκτρονικά από τον υπολογιστή του σπιτιού με video κλήση στον πιο κάτω σύνδεσμο

 https://www.aade.gr/apodosi...

Η διαδικασία είναι απλή και θα χρειαστεί email του ενδιαφερόμενου, πιστοποιητικό γέννησης και να γνωρίζει τα πιο κάτω στοιχεία.

  • Επώνυμο, Όνομα, Πατρώνυμο
  • την ηλεκτρονική σας διεύθυνση (email)
  • τον αριθμό του κινητού σας τηλεφώνου
  • τον Αριθμό Ταυτότητας ή Διαβατηρίου
  • τον κωδικό ηλεκτρονικής υποβολής της ψηφιακής αίτησης απόκτησης ΑΦΜ

Περισσότερες αναλυτικές και εύκολες πληροφορίες μπορείτε να ακολουθήσετε στο σύνδεσμο της ΑΑΔΕ aade.gr/sites...

καθώς και να απευθυνθείτε στη σελίδα μας chrysouli.com στο πεδίο επικοινωνία για να αναλάβουμε το ζήτημα σας.

 

Tip υπενθύμισης

Δεν ξεχνώ την πληρωμή των τελών κυκλοφορίας από το MyCar.gr, να δηλώσω ακινησία ηλεκτρονικά για το όχημα που δεν θα πληρώσω τα τέλη  καθώς και την Δήλωση φορολογίας εισοδήματος για το έτος 2020 όσοι δήλωσαν ότι κατοικούν στο εξωτερικό. Ωστόσο, έχει δοθεί παράταση έως 28.02.2022.