Να τι πρέπει να προσέξουν εκατομμύρια φορολογούμενοι όπως:

Μισθωτοί, Συνταξιούχοι, Ιδιοκτήτες Ακινήτων και Αγρότες

1. Κωδικοί 013-014: Κωδικός για συνταξιούχους άνω των 65 ετών. Όσοι  γεννήθηκαν μέχρι και την 31η-12-1956 θα έχουν  μείωση 30% στο συνολικό τεκμαρτό εισόδημα, το οποίο προκύπτει από την εφαρμογή τεκμηρίων διαβίωσης.

2. Κωδικοί 001-002: Κωδικοί 001-002, 005-006 και 009-010 του πίνακα 3: αφορούν τις αναπηρίες

      Οικογένεια με ανάπηρο έχει  το δικαίωμα έκπτωσης φόρου 200 ευρώ,

- εάν  συμπληρωθεί η ένδειξη «Ναι» στον κωδικό 001 του πίνακα 3 στην 1η σελίδα του Ε1 για τον ίδιο που είναι ανάπηρος,

- εάν συμπληρωθεί  η ένδειξη «Ναι» στον κωδικό 002 του ιδίου πίνακα εφόσον είναι ανάπηρη η σύζυγός του υπόχρεου και η δήλωση υποβάλλεται από κοινού

- Εάν ένα ή περισσότερα από τα τέκνα της οικογένειας έχουν αναπηρία 67% και άνω, τότε κωδικό 005 του πίνακα 3 και να συμπληρώσει «Χ» πάνω στην ένδειξη «Ναι» στον κωδικό 009, ακριβώς από κάτω.

-Αν τα ανάπηρα μέλη της οικογένειας έχουν συγγένεια με τη σύζυγο και υποβάλλεται κοινή δήλωση θα πρέπει να αναγραφεί ο αριθμός των μελών αυτών στον κωδικό 006 και να συμπληρωθεί «Χ» πάνω στην ένδειξη «Ναι» στον κωδικό 010.

3. Κωδικός 003: (Πίνακας 8): Εκπτώσεις φόρου λόγω τέκνων του υπόχρεου ή για τη σύζυγο, ισχύει και για διαζευγμένους .

4. Κωδικοί 017-018: Συμπληρώνονται από τους φορολογούμενους με πρώτη δήλωση έναρξης επιτηδεύματος από 1.1.2019 και μετά, καθόσον για τα 3 πρώτα έτη άσκησης της δραστηριότητάς τους εφαρμόζεται φορολογικός συντελεστής 4,5% από 9% με την προϋπόθεση ότι το ετήσιο ακαθάριστο εισόδημα που προέρχεται από επιχειρηματική δραστηριότητα ή και αγροτική επιχειρηματική δραστηριότητα είναι μέχρι 10.000 ευρώ. Έτσι οι νέοι επαγγελματίες γλιτώνουν για τα πρώτα τρία χρόνια και από το χαράτσι των 650 ευρώ του τέλους επιτηδεύματος.

5. Κωδικοί 125-126: Απαλλάσσονται από τον φόρο εισοδήματος και δεν φορολογούνται τα ποσά των ενοικίων που δεν εισπράχτηκαν το 2021 με την επισύναψη των σχετικών αποδεικτικών στην Εφορία.

Ο ιδιοκτήτης του ακινήτου θα πρέπει πριν από την υποβολή της δήλωσης να προσκομίσει στην αρμόδια ΔΟΥ φωτοαντίγραφα των διαταγών, δικαστικών αποφάσεων ή ασκηθεισών αγωγών που κατά περίπτωση υπάρχουν.

Επίσης τα ποσά θα πρέπει να δηλωθούν στη στήλη 16 του εντύπου Ε2 και στους κωδικούς 125-126 του πίνακα 4Δ2 του Ε1.

6. Κωδικοί 351-352: Μείωση φορολογητέου εισοδήματος λόγω πληρωμής ασφαλίστρων για εξαγορά χρόνου ασφάλισης.

Οι ασφαλιστικές εισφορές που κατέβαλαν το 2021 οι μισθωτοί σε ασφαλιστικούς οργανισμούς υποχρεωτικής ασφάλισης για να εξαγοράσουν χρόνο ασφάλισης μειώνουν το φορολογητέο εισόδημα από μισθωτή εργασία.

Για να διασφαλίσει τη μείωση αυτή κάθε μισθωτός θα πρέπει να αναγράψει το ποσό των εισφορών που πλήρωσε  αποκλειστικά ο ίδιος για την   εξαγορά στον κωδικό 351 ή 352 του πίνακα 4Α.

Στις περιπτώσεις αυτές πρέπει να δηλώνεται υποχρεωτικά ο ΑΦΜ του ασφαλιστικού φορέα στον οποίο καταβλήθηκαν οι εισφορές. Σημαντική σημείωση, η δήλωση αυτή υποχρεωτικά θα «βγει για έλεγχο από την αντίστοιχη Δ.Ο.Υ.  του φορολογούμενου και θα εκκαθαριστεί από τον αρμόδιο υπάλληλο του τμήματος συμμόρφωσης

7. Κωδικοί 781-782: Ποσά που δεν θεωρούνται εισοδήματα

Στους κωδικούς 781-782 αναγράφονται μεταξύ άλλων, έσοδα από πωλήσεις ακινήτων (αφαιρουμένων των δαπανών κτήσης των ακινήτων), έσοδα από πωλήσεις άλλων περιουσιακών στοιχείων, εφάπαξ παροχές ασφαλιστικών ταμείων, χρηματικές αποζημιώσεις για ηθική βλάβη, έσοδα από δάνεια, κληρονομιές, δωρεές ή γονικές παροχές χρηματικών ποσών, κέρδη από λαχεία, ΠΡΟΠΟ, Λόττο, Τζόκερ, Πάμε Στοίχημα, οι προνοιακές παροχές που χορήγησε ο ΟΠΕΚΑ σε άτομα με αναπηρίες, οι αποζημιώσεις ειδικού σκοπού που καταβλήθηκαν το 2021 για την αντιμετώπιση των οικονομικών επιπτώσεων της πανδημίας του Covid-19 κ.λπ.

8. Κωδικοί 049-050: κωδικός για τις δαπάνες από ηλεκτρονικά μέσα που θα πρέπει να καλύπτουν το 30% του δηλωθέντος εισοδήματος. Εξαιρούνται φορολογούμενοι με αντικειμενικές δυσκολίες, όπως για παράδειγμα όσοι έχουν συμπληρώσει το 70ό έτος της ηλικίας τους, τα άτομα με ποσοστό αναπηρίας 80% και άνω, ανήλικοι που υποχρεούνται σε υποβολή δήλωσης φορολογίας εισοδήματος, φορολογούμενοι που κατοικούν μόνιμα σε χωριά με πληθυσμό έως 500 κατοίκους και σε νησιά με πληθυσμό κάτω των 3.100 κατοίκων. Όσοι φορολογούμενοι δεν καταφέρουν να συλλέξουν το απαιτούμενο ποσό των αποδείξεων θα καταβάλουν έξτρα φόρο 22% επί της ακάλυπτης διαφοράς.

9. Κωδικοί 059-060: Έκπτωση 10% στο φόρο έχουν οι φορολογούμενοι που το 2021 προχώρησαν σε χρηματικές δωρεές άνω των 100 ευρώ προς το Δημόσιο ή προς τους ιερούς ναούς. Το συνολικό ποσό των δωρεών δεν μπορεί να υπερβαίνει το 5% του φορολογητέου εισοδήματος.

10. Κωδικοί 627-628: Συμπληρώνεται το συνολικό ποσό των δαπανών που έχουν πραγματοποιηθεί εντός του φορολογικού έτους 2021 και αφορούν τη λήψη υπηρεσιών για ενεργειακή, λειτουργική και αισθητική αναβάθμιση κτιρίων. Οι δαπάνες μειώνουν, ισόποσα κατανεμημένες σε περίοδο 4 ετών, σε ποσοστό 40% του ύψους τους τον φόρο εισοδήματος των φυσικών προσώπων, μέχρι του αναλογούντος για κάθε φορολογικό έτος φόρου, με ανώτατο συνολικά όριο δαπάνης τις 16.000 ευρώ.

 

Εσύ έχεις βρεί τον φοροτεχνικό σου; Εμπιστεύσου το φοροτεχνικό γραφείο chrysouli.com 

 

 

Σκάναρε και πάρε

ΕΚΠΤΩΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 2022

 

Συμβουλευτείτε μας !