Σωρεία διασταυρώσεων και πλαίσιο συμμόρφωσης επικρατεί στους φορείς που δηλώνουν όλα τα συναλλασσόμενα εισοδημάτων προκειμένου να χτιστούν οι βεβαιώσεις αποδοχών,

συντάξεων, δανείων και λοιπών συναλλαγών προκειμένου να εμφανιστούν στην εικόνα των φετινών φορολογικών δηλώσεων των Ελλήνων φορολογουμένων.

Το Υπουργείο ψηφιακής διακυβέρνησης θα λάβει όλες τις πληροφορίες για τα φετινά εισοδήματα τόσο των Ελλήνων όσο και των κατοίκων εξωτερικού για να τα εμφανίσει στους σχετικούς πίνακες αποδοχών για να δηλωθούν στη δήλωση φορολογίας εισοδήματος 2023.

Συγκεκριμένα με τα (ΦΕΚ Β' 220/19-01-2023 και ΦΕΚ Β' 381/27-01-2023) όλα τα πιστωτικά ιδρύματα, συμπεριλαμβανομένων και των υποκαταστημάτων αλλοδαπών πιστωτικών ιδρυμάτων, τα χρηματοδοτικά ιδρύματα, οι φορείς εκκαθάρισης συναλλαγών με χρήση καρτών πληρωμών και τα ιδρύματα πληρωμών που λειτουργούν στην Ελλάδα,

  • τα Ελληνικά Ταχυδρομεία (ΕΛΤΑ),
  • το Ελληνικό Κεντρικό Αποθετήριο Τίτλων Α.Ε. (ΕΛΚΑΤ- ATHEXCSD),
  • και οι Εταιρείες Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών, υποχρεούνται να διαβιβάσουν στη Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων του υπουργείου Οικονομικών, στη Δ/νση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης ΓΓΔΕ, καταστάσεις σε ηλεκτρονικό αρχείο, έως τις 28 Φεβρουαρίου, στις οποίες θα περιέχονται οι κινήσεις των τραπεζικών λογαριασμών των φορολογουμένων.

Ευχαριστούμε για την τεράστια υποστήριξη που έχουμε από εσάς και με τις ερωτήσεις σας μας βοηθάτε στο Ev-taxis   να γίνουμε ακόμη  καλύτεροι. Εμπιστευθείτε μας και εμείς σας απαντάμε!

 

 

 

Εμπιστευθείτε μας. !!!