• Νέες ζώνες με υπερβολική αύξηση δημιουργεί άνοδο στις αντικειμενικές αξίες που ανακοινώθηκαν στο Φεκ Β2375/07-06-2021 συμπαρασύροντας ένα ντόμινο φόρων και αλλαγών στην αξία των ακινήτων στην Ελλάδα.

Δεν εξετάζουμε αν  έχει αδικίες και παραβλέψεις,  απλώς ενημερώνουμε ότι  περιμένουμε αλλαγές στις αξίες των ακινήτων κυρίως σε  παραθαλάσσιες Ελληνικές  περιοχές

  • στην Αττική, Αίγινα, νησιά Αιγαίου , Αχαΐα, Ηλεία, στο νομό Θεσσαλονίκης, Χαλκιδική, στο Νομό Τρικάλων, Άρτα, Ζάκυνθο, Κεφαλονιά, Κέρκυρα, Λευκάδα

Ως  αποτέλεσμα των αναπροσαρμογών των αξιών ακινήτων το «ηφαίστειο» φόρων εμπεριέχει 

κύριο Ενιαίο Φόρο Ιδιοκτησίας Ακινήτων (ΕΝΦΙΑ), φόρο μεταβίβασης ακινήτων (ΦΜΑ), ΦΠΑ 24% που επιβάλλεται στις πωλήσεις νεόδμητων κτισμάτων που δεν αποτελούν πρώτη κατοικία, Το Τέλος Ακίνητης Περιουσίας (ΤΑΠ), δημοτικός φόρος που επιβαρύνει τις μεταβιβάσεις ακινήτων (υπολογίζεται με ποσοστό επί του φόρου μεταβίβασης), το πρόσθετο τέλος μεταγραφής συμβολαίων, φόρο δωρεάς ακινήτων,  φόρο γονικής παροχής ακινήτων, φόρο κληρονομιάς ακινήτων, ο οποίος υπολογίζεται με αφορολόγητα όρια και συντελεστές όμοια με του φόρου δωρεάς, Το τέλος εγγραφής ακινήτων στο Κτηματολόγιο, Τα πολεοδομικά πρόστιμα, κατασκευής -διατήρησης αυθαιρέτων κτισμάτων, φόρο επί των τεκμαρτών εισοδημάτων.

 

  • Επίσης υπεγράφη η Υπουργική Απόφαση με την οποία αν δεν υπάρχει οικοδομική άδεια του ακινήτου, η παλαιότητα θα υπολογίζεται βάσει δημοσίων εγγράφων, όπως ο προγενέστερος τίτλος κτήσης, η νομιμοποίηση αυθαιρέτου,  η έναρξη ηλεκτροδότησης, καθώς και από τη βεβαίωση περαίωσης της διαδικασίας υπαγωγής του ακινήτου στις ισχύουσες κατά την έκδοση της βεβαίωσης διατάξεις περί ρύθμισης αυθαιρέτων και με βεβαίωση μηχανικού θα διεκπεραιώνεται ο υπολογισμός παλαιότητας των αυθαιρέτων αλλά και η μεταβίβαση του ακινήτου.

TipΩς ιδιαιτέρως δυσμενής κρίνεται από τους ιδιοκτήτες η ρύθμιση για τα διατηρητέα κτίρια που εντάχθηκε στη νέα ΚΥΑ η οποία τροποποιεί διατάξεις που αφορούν την παλαιότητα στις αντικειμενικές αξίες των κτισμάτων. Δεδομένου,  ότι αν αυτά ανακαινιστούν ριζικά θα θεωρούνται ως… εντελώς νέα!

  • Ωστόσο ψηφιοποιημένες θα είναι πλέον οι αγοραπωλησίες και όλες οι μεταβιβάσεις ακινήτων από 01/07/2021 στο συμβολαιογράφο με τους προσωπικούς  μυστικούς κωδικούς taxisnet και των 2 αντισυμβαλλόμενων  για κάθε πράξη.