κα Χρυσούλη, έχουμε νεότερες ψηφιακές υπηρεσίες και παραλαβή πιστοποιητικών και ποιές είναι αυτές;

Οι νέες υπηρεσίες ψηφιακής μορφής εξυπηρέτησης για τους πολίτες:

  • Παύση λειτουργίας υφιστάμενου ιστότοπου των Ελληνικών Τελωνείων και μετάβαση στον ιστότοπο της ΑΑΔΕ με τους κωδικούς taxisnet
  • Τα ΚΕΠ συνδέονται με το gov.gr και εκδίδουν αυτόματα  το πιστοποιητικό της ιθαγένειας  on line με τους κωδικούς του taxisnet

επίσης απο την υπηρεσία των ΚΕΠ ηλεκτρονικά θα παραλαμβάνονται

  1. Πιστοποιητικό Γεννήσεως
  2. Πιστοποιητικό Οικογενειακής κατάστασης
  3. Ληξιαρχική πράξη γέννησης από τον 08/2013 online ΚΕΠ)
  4. Ληξιαρχική πράξη γάμου από τον 08/2013 (online ΚΕΠ)
  5. Ληξιαρχική πράξη Συμφώνου Συμβίωσης από τον 08/2013 (online ΚΕΠ)
  6. Ληξιαρχική Πράξη Θανάτου από τον 08/2013 (online ΚΕΠ)
  7. Πιστοποιητικό Εγγυτέρων Συγγενών εφόσον έχει εκδοθεί για μια φορά (για πρώτη φορά online από τα ΚΕΠ).
  • Αξίζει να σημειώσουμε μια  ψηφιακή αναβάθμιση που  προσφέρουν τα αστυνομικά τμήματα όλης της χώρας.

Αφορά την δήλωση απώλειας  ταυτότητας των πολιτών ως μια απλή  καταχώρηση μέσω της ψηφιακής πύλης της Δημόσιας Διοίκησης gov.gr,

στην ενότητα «Πολίτης και καθημερινότητα» και την υποενότητα «Στοιχεία πολίτη και ταυτοποιητικά έγγραφα».

 

Ο πολίτης θα μπορεί να υποβάλλει ηλεκτρονικά στην Αστυνομική Υπηρεσία του τόπου κατοικίας του ή σε αυτή που έχει εκδώσει το δελτίο ταυτότητας τη σχετική δήλωση απώλειας. 

Το δελτίο ταυτότητας ακυρώνεται άμεσα από το Αστυνομικό τμήμα (ΑΤ) με την υποβολή της δήλωσης σας.

Σε περίπτωση ανεύρεσης του χαμένου σας δελτίου, αυτό θα πρέπει να παραδοθεί στο πλησιέστερο ΑΤ.