άρθρο της Άννας Χρυσούλη

Στις 04 Δεκεμβρίου και χωρίς το πρόστιμο του εκπροθέσμου λήγει στην Ελλάδα η προθεσμία της ηλεκτρονικής δήλωσης των μισθωτηρίων στην πλατφόρμα του taxisnet για τα ενοίκια.

Μιλήσαμε με την κα Χρυσούλη Αννα, λογίστρια φοροτεχνικό και προτεινόμενη φορολογική σύμβουλο της Αμερικανικής Πρεσβείας από το IRS για ένα θέμα το οποίο απασχολεί τους Ελληνες που ζουν και εργάζονται στο Εξωτερικό εδώ και χρόνια: την ηλεκτρονική καταγραφή των εισοδημάτων των ακινήτων τους από τα οποία εισπράττουν ενοίκια.

Η κυρία Αννα Χρυσούλη είναι η επικεφαλής του «Γραφείου Φοροτεχνικών Υπηρεσιών Εv- Taxis και συνεργάτες», και στοχεύει στην εξειδικευμένη παροχή υπηρεσιών των σύγχρονων και σύνθετων αναγκών των φυσικών προσώπων, με επιτυχή ολοκλήρωση και αποστολή των απαραίτητων εγγράφων σε ψηφιακή μορφή τόσο σε συμβουλευτικό ρόλο, όσο και σε φορολογική εκπροσώπηση των κατοίκων Εξωτερικού. Το γραφείο ιδρύθηκε το 2008 και σύντομα απέκτησε εξειδίκευση στην φορολογική εξυπηρέτηση υπηρεσιών των Κατοίκων Εξωτερικού σε όλη την Ελληνική Επικράτεια, ανεξαρτήτως του τόπου καταγωγής των ενδιαφερομένων, λόγω της άμεσης εξυπηρέτησης λόγω ηλεκτρονικής διαχείρισης των μυστικών προσωπικών κωδικών στο σύστημα taxisnet.

Το λογιστικό γραφείο υποστηρίζει σε ετήσια βάση όλους τους κατοίκους Ελλάδας και Εξωτερικού αλλά και τις φορολογικές υποχρεώσεις των ΗΠΑ κατοίκων Εξωτερικού που διαμένουν στην Ελλάδα αναφορικά με το σύνολο των φορολογικών υποχρεώσεών τους επειδή οι ανάγκες των φορολογικών απαιτήσεων έχουν αλλάξει και η ανάγκη για συνεργασία με λογιστή φοροτεχνικό έχει γίνει πλέον απαραίτητη.

Μια σταθερή ομάδα συνεργατών του γραφείου σχετικών ειδικοτήτων ασχολείται και πλαισιώνουν τις υποστηρικτικές υπηρεσίες για την εξυπηρέτηση των παρεχόμενων υπηρεσιών που προκύπτουν στις συναλλαγές με τους πελάτες του γραφείου. Η άρτια και αποτελεσματική εξυπηρέτηση, καθώς και η εμπιστοσύνη του κοινού του γραφείου είναι η ικανοποίηση και η ανταμοιβή για τις φορολογικές υπηρεσίες που παρέχονται.

Κυρία Χρυσούλη, καταργήθηκε η σύνταξη Ιδιωτικού Συμφωνητικού Μίσθωσης;

Οχι. Η «Δήλωση Πληροφοριακών Στοιχείων Μίσθωσης Ακίνητης Περιουσίας», υποβάλλεται αποκλειστικά για φορολογικούς σκοπούς και για το λόγο αυτό η ως άνω δήλωση καταλαμβάνει τόσο τις έγγραφες όσο και τις προφορικές συμφωνίες μίσθωσης. Η δήλωση αυτή δεν καθορίζει τις σχέσεις των συμβαλλομένων μερών (εκμισθωτή και μισθωτή). Οι σχέσεις αυτές ρυθμίζονται και προστατεύονται από τον Αστικό Κώδικα.

Πότε υπάρχει υποχρέωση υποβολής; Και σε ποιες περιπτώσεις υποβάλλεται δήλωση μίσθωσης;

Οι εκμισθωτές ακίνητης περιουσίας, και όσοι προβαίνουν σε παραχώρηση χρήσης γης και ακινήτου υποχρεούνται να δηλώνουν, με ηλεκτρονικό τρόπο, όλα τα πληροφοριακά στοιχεία των αρχικών ή τροποποιητικών μισθώσεων ή της παραχώρησης της χρήσης, ανεξάρτητα αν πρόκειται για γραπτή ή προφορική συμφωνία και ανεξάρτητα αν το μίσθωμα καταβάλλεται σε χρήμα ή σε είδος. Εξαιρούνται της υποχρέωσης όσοι παραχωρούν δωρεάν κατοικία μέχρι 200 τ.μ. προκειμένου να χρησιμοποιηθεί ως κύρια κατοικία προς ανιόντες ή κατιόντες. Επίσης, σε περίπτωση λύσης της μίσθωσης, ο εκμισθωτής υποχρεούται να δηλώνει τη λύση της μίσθωσης μέχρι το τέλος του επόμενου μήνα από τη λύση.

Περιπτώσεις μίσθωσης

για αστικές μισθώσεις (κατοικίας)

για επαγγελματικές μισθώσεις

για βραχυχρόνιες μισθώσεις εκτός ψηφιακής πλατφόρμας

για αγροτικές/γεωργικές

για παραχώρηση χρήσης (δωρεάν ή με αντάλλαγμα σε είδος)

Οι ιδιοκτήτες μπορούν να εισέρχονται στην εφαρμογή και συμπληρώνοντας μια σειρά από στοιχεία της εκάστοτε μίσθωσης να θεωρούν ηλεκτρονικά το σχετικό μισθωτήριο αυτό ισχύει από 01/01/2014.

Σε ποιες περιπτώσεις υποβάλλεται δήλωση μίσθωσης;

Υπάρχει υποχρέωση υποβολής για:

Αρχικές μισθώσεις ή υπεκμισθώσεις ή δωρεάν παραχωρήσεις χρήσεων γης ή ακινήτου.

Τροποποιήσεις μισθώσεων ή υπεκμισθώσεων ή δωρεάν παραχωρήσεων χρήσεων γης ή ακινήτου.

Λύσεις μισθώσεων ή υπεκμισθώσεων ή δωρεάν παραχωρήσεων χρήσεων γης ή ακινήτου.

Ποιος έχει υποχρέωση υποβολής;

Ο εκμισθωτής ή υπεκμισθωτής ή ο παρέχων δωρεάν τη χρήση του ακινήτου ή της γης. Στις περιπτώσεις συνιδιοκτησίας υποβάλλεται από έναν εκ των συνιδιοκτητών. Αν κάποιος από τους συνιδιοκτήτες δεν αποδέχεται τα στοιχεία της μίσθωσης θα πρέπει, μέχρι τη λήξη της προθεσμίας υποβολής της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος, να επιλέξει το πεδίο «ΜΗ ΑΠΟΔΟΧΗ» και να αναγράψει τους λόγους της μη αποδοχής.

Πρέπει να υποβάλω στο TAXISnet μισθωτήριο που το έχω καταθέσει σε Δ.Ο.Υ.;

Ναι. Για μισθώσεις πριν την 01/01/2014, για τις οποίες μέχρι σήμερα δεν υπήρχε υποχρέωση υποβολής, θα πρέπει να υποβληθεί ηλεκτρονικά «Δήλωση Πληροφοριακών Στοιχείων Μίσθωσης Ακίνητης Περιουσίας», μέχρι τις 04/12/2020, δηλώνοντας τα στοιχεία της μίσθωσης όπως έχουν διαμορφωθεί την 12/06/2020.

Πώς θα αποδεικνύεται η υποβολή;

Μετά την οριστικοποίηση της υποβολής, εκτυπώνεται σχετική «ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ», η οποία αντικαθιστά την ειδική σφράγιση που πραγματοποιούσε η Δ.Ο.Υ.

Πώς μπορώ να εκτυπώσω «ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ»;

Με τη χρήση των προσωπικών σας κωδικών, μπορείτε ανά πάσα στιγμή, μέσα από τον ιστότοπο www.aade.gr να δείτε τις δηλώσεις μίσθωσης που έχετε υποβάλει, καθώς και να εκτυπώσετε το σχετικό αποδεικτικό. Από τη σχετική οθόνη επιλέγεται η γραμμή με τη δήλωση που επιθυμείται η εκτύπωση και επιλέγεται το εικονίδιο «απόδειξη (PDF)». Η εφαρμογή ανοίγει σε νέο παράθυρο την «ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ» και μπορεί να πραγματοποιηθεί εκτύπωση.

Πώς ενημερώνονται οι ενδιαφερόμενοι για την υποβολή;

Αφού η υποβολή ολοκληρωθεί από τον εκμισθωτή, θα σταλεί ηλεκτρονικό μήνυμα στο λογαριασμό που τηρείται στο TAXISnet προς όλους τους υπόλοιπους συμβαλλόμενους (εκμισθωτές και μισθωτές).

Επίσης γνωρίζετε ότι έως 04/12/20 υπάρχουν δυο σημαντικές υποχρεώσεις για τους φορολογουμένους που είναι ιδιοκτήτες ακινήτων και τα μισθώνουν.

Σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις που ανακοινώθηκαν ΟΛΟΙ οι εκμισθωτές πρέπει να προχωρήσουν στις παρακάτω διαδικασίες:

Α) Υποβολή δήλωσης για παλαιό μισθωτήριο συμβόλαιο, το οποίο έχει συναφθεί προ του 2014, ήταν σε ισχύ στις 12 Ιουνίου 2020, έχει παραταθεί σιωπηρά ή έχει αλλάξει κάποιος όρος του και δεν έχει υποβληθεί ηλεκτρονικά η σχετική δήλωση στο myTAXISnet. Η δήλωση υποβάλλεται χωρίς κυρώσεις και περιλαμβάνει στοιχεία που ισχύουν στις 12 Ιουνίου.

Συγκεκριμένα η δήλωση πληροφοριακών στοιχείων μίσθωσης θα περιλαμβάνει όλα τα βασικά στοιχεία της παλαιάς σύμβασης, δηλαδή τα ονόματα και τους ΑΦΜ των αντισυμβαλλόμενων (εκμισθωτή και μισθωτή), το συμφωνηθέν μηνιαίο μίσθωμα, την ημερομηνία έναρξης ισχύος της σύμβασης και την ημερομηνία λήξεως, αν υπάρχει. Αν οι συμβάσεις μισθώσεων είναι αορίστου χρόνου, οι ιδιοκτήτες ακινήτων δεν υποχρεούνται να δηλώσουν καμία ημερομηνία λήξεως κατά την ηλεκτρονική συμπλήρωση των δηλώσεων πληροφοριακών στοιχείων μίσθωσης.

Παρότι για κάποιες από αυτές τις μισθώσεις όταν υπεγράφησαν, δεν ίσχυε η υποχρέωση των ιδιοκτητών να έχουν εκδώσει και Πιστοποιητικά Ενεργειακής Απόδοσης (ΠΕΑ) για τα εκμισθούμενα ακίνητά τους, συστήνουμε στους φορολογούμενους να προχωρήσουν στην έκδοσή του.

Β) Να υποβάλουν δήλωση λύσης κάθε μίσθωσης, η οποία έχει δηλωθεί ηλεκτρονικά οποτεδήποτε και έχει λυθεί μέχρι τις 12 Ιουνίου 2020. Εάν δεν υποβληθούν οι δηλώσεις αυτές, τότε οι συμβάσεις μίσθωσης θα θεωρείται ότι εξακολουθούν να ισχύουν. Στο εξής, σε κάθε περίπτωση έναρξης ή λύσης μιας σύμβασης για τη μίσθωση ακινήτου, ο ιδιοκτήτης (εκμισθωτής) υποχρεούται να δηλώσει το γεγονός αυτό, υποβάλλοντας ηλεκτρονικά στο σύστημα ΤΑΧΙSnet δήλωση έναρξης ή λήξης μισθωτηρίου μέχρι το τέλος του επόμενου μήνα. Αν δεν δηλωθεί η λήξη της μίσθωσης, τότε η συμφωνία μίσθωσης (το μισθωτήριο) θεωρείται ότι είναι σε ισχύ.

Σημειώνεται ότι τα μισθωτήρια συμβόλαια συντάσσονται εγγράφως, υπογράφονται και στη συνέχεια υποβάλλονται αποκλειστικά ηλεκτρονικά στην πλατφόρμα της ΑΑΔΕ.

Κατά τα λοιπά οι εκμισθωτές ακίνητης περιουσίας υποχρεούνται να δηλώνουν όλα τα πληροφοριακά στοιχεία των αρχικών ή τροποποιητικών μισθώσεων, μέχρι το τέλος του επόμενου μήνα από την έναρξη της μίσθωσης ή την ημερομηνία που λαμβάνει χώρα η τροποποίησή της, ανεξάρτητα αν πρόκειται για γραπτή ή προφορική συμφωνία.

Ετσι προτείνουμε, οι ενδιαφερόμενοι ιδιοκτήτες ενοικίων θα πρέπει να επικοινωνήσουν με τους λογιστές τους σε όλη την Ελληνική Επικράτεια για να ολοκληρωθεί η διαδικασία Λύσης των παλαιότερων μισθωτηρίων και με αυτό τον τρόπο θα έχουν προετοιμαστεί για την επόμενη φορολογικής τους δήλωση εύκολα και γρήγορα.

Για στοιχεία επικοινωνίας και φορολογικές συμβουλές επικοινωνήστε με :

Χρυσούλη Αννα