Με εγκύκλιο της η Ιερά Συνοδος της Ελλάδος

ανακοίνωσε την υποχρέωση των Ιερών Ναών και όλων Μονών στην δήλωση και καταγραφή στο Μητρώο Πραγματικών Δικαιούχων στο σύστημα taxisnet. Αρμόδιος είναι ο εφημέριος του κάθε ναού ως ανώτερο στέλεχος  . Ημερομηνία λήξης της προθεσμίας 1η Νοεμβρίου 2020. 

Η ανακοίνωση αναρτήθηκε στον ενημερωτικό ιστότοπο της Εκκλησίας της Ελλάδος  

http://www.ecclesia.gr/greek/holysynod/egyklioi.asp?id=2751&what_sub=egyklioi