Δήλωση Ιδιοκτησίας

  • chios vrontados map 2019 cp

    Σωστές οδηγίες για την δήλωση ακινήτων tips and secrets

    Η υποβολή δήλωση ιδιοκτησίας δηλώσεων στο Εθνικό Κτηματολόγιο   είναι υποχρεωτική από το νόμο και αποτελεί προϋπόθεση για κάθε

Κύλιση στην Αρχή