Ev-Taxis & Συνεργάτες

Άννα Χρυσούλη

Το λογιστικό – φοροτεχνικό γραφείο Εν-Taxis, αποτελείται από την Άννα Χρυσούλη και τους συνεργάτες της. Διαθέτει  βέλτιστη οργάνωση και είναι ένα από  τα πλέον σύγχρονα γραφεία λογιστικών στην Χίο, με πλήρως μηχανογραφημένο λογιστήριο, ώστε να προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις για την υποστήριξη της επιχείρησής σας και την ανάπτυξη της στο σύγχρονο ανταγωνιστικό περιβάλλον.

Λειτουργεί και εξυπηρετεί όλες τις περιοχές του νομού Χίου και περιχώρων παρέχοντας λογιστικές, φοροτεχνικές  και σε κάθε νομικής μορφής επιχείρηση όπως ΑΕ, ΕΠΕ, ΟΕ, ΕΕ, ατομικές επιχειρήσεις και σε ιδιώτες. Η πολύχρονη παρουσία μας στον χώρο και η εμπειρία μας αποτελούν εγγύηση για την άρτια εξυπηρέτησή σας και την παροχή αξιόπιστων και υπεύθυνων λύσεων στα καθημερινά προβλήματα λειτουργίας των επιχειρήσεων.

Παρέχουμε άμεση ανταπόκριση σε κάθε πρόβλημα, όπως φορολογίας, ή προσωπική εξυπηρέτηση, δίνοντας έγκαιρη ενημέρωση  οι οποία μας δίνει το πλεονέκτημα και τη δυνατότητα να προσφέρουμε τις υπηρεσίες μας έτσι ώστε να αποδίδει, υπεύθυνα και αξιόπιστα.

Για όποια απορία έχετε είμαστε πρόθυμοι και θα χαρούμε να σας απαντήσουμε.


Έλσα Ταστσίδου

Η Έλσα Ταστσίδου είναι απόφοιτος της Νομικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και κατέχει μεταπτυχιακό τίτλο στο Δημόσιο Δίκαιο από το Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης και στο Διεθνές Εμπορικό Δίκαιο από το Διεθνές Πανεπιστήμιο Ελλάδος.

Εγγράφηκε στο Δικηγορικό Σύλλογο Θεσσαλονίκης το έτος 1996 και είναι δικηγόρος παρ’ Αρείω Πάγω.

Η Έλσα χειρίζεται έναν ευρύ κύκλο νομικών υποθέσεων με ιδιαίτερη πείρα στο Φορολογικό και στο Εμπορικό Δίκαιο. Εξειδικεύεται στη φορολογία εισοδήματος, κληρονομιών και ακινήτων και στη φορολογία εταιριών και επιχειρήσεων. Έχει εκτεταμένη δικαστηριακή εμπειρία σε πλήθος φορολογικών υποθέσεων ενώπιον των ελληνικών διοικητικών (φορολογικών) δικαστηρίων και των διοικητικών αρχών.

Έχει επίσης πάνω από δέκα πέντε χρόνια εμπειρία, ως δικηγόρος, σε όλα τα θέματα του εταιρικού δικαίου. Παρέχει εξειδικευμένες συμβουλές σε ποικίλες υποθέσεις εταιρικού και εμπορικού δικαίου. Συνεργάζεται με τράπεζες, νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου και εταιρίες όλων των οικονομικών μεγεθών.

Άλλοι τομείς εξειδίκευσής της είναι : οι δημόσιες συμβάσεις και οι συμβάσεις προμηθειών του Δημοσίου, οι συμπράξεις δημόσιου και ιδιωτικού τομέα (ΣΔΙΤ), το Δίκαιο Αλλοδαπών και το Δίκαιο Μετανάστευσης.

Η Έλσα είναι εργατική και προσηλωμένη στους στόχους της και διαθέτει ισχυρά επικοινωνιακά προσόντα.

Μιλά την μητρική της γλώσσα που είναι η ελληνική καθώς επίσης άπταιστα την αγγλική και ικανοποιητικά τη γερμανική γλώσσα.

Αιμιλία Μπρούζου

Γεννήθηκε στην Αθήνα και σπούδασε στη Νομική Σχολή του Αριστοτέλειου Πανεπιστήμιου Θεσσαλονίκης.
Είναι δικηγόρος παρ’ Αρείω Πάγω και μέλος του Δικηγορικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης.

Είναι κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών του Τμήματος Εφαρμοσμένης Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Μακεδονίας στο Δίκαιο & Πληροφορική “MsC Law & Informatics”.

Περαιτέρω, έχει εξειδίκευση στο θεσμό του Υπεύθυνου Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (DPO) με βάσει το ΓΚΠΔ (GDPR) και αναλαμβάνει τη διαδικασία συμμόρφωσης των οντοτήτων προς τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων.

Επιπλέον έχει αποκτήσει ειδικές γνώσεις στην Κανονιστική Συμμόρφωση και ως προς το χρηματοοικονομικό σύστημα, «Compliance Officer», μέσα από την παρακολούθηση ειδικού εκπαιδευτικού προγράμματος από το Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών.

Η Αιμιλία είναι διαπιστευμένη Διαμεσολαβήτρια αστικών και εμπορικών διαφορών στο Υπουργείο Δικαιοσύνης Διαφάνειας και ανθρωπίνων δικαιωμάτων, εκπαιδευμένη από το φορέα (A.D.R g U.K).

Δραστηριοποιείται στο στίβο της μάχιμης δικηγορίας με εμπειρία άνω των 15 ετών, αναλαμβάνοντας την υποστήριξη υποθέσεων εξώδικα και δικαστικά. Παρίσταται ενώπιον δικαστηρίων, δικαστικών αρχών, δημοσίων υπηρεσιών, επιτροπών, ενώ συγχρόνως παρέχει υπηρεσίες συμβουλευτικής δικηγορίας σε μεμονωμένα άτομα και εμπορικές εταιρίες.

Εκτός από την ελληνική που είναι η μητρική της γλώσσα, μιλάει άριστα την αγγλική και τη γερμανική καθομιλουμένη.